Werkgroepen

De keuze van de projecten is ontstaan vanuit persoonlijke contacten met de partners in de betreffende regio’s met wie een duurzame relatie wordt onderhouden. Dankzij deze directe lijnen kunnen we zekerheid bieden dat het bijeen gebrachte geld goed terecht komt.

We hebben de volgende werkgroepen:
Brazilië, Oeganda en Tanzania.